Fjernaflæsning af vandmåler

Glamsbjerg Vandværk har i 2012 afsluttet udskiftning af vandmålere hos alle forbrugere.
Nu er der opsat målere fra fabrikanten Flonidan med modul til fjernaflæsning.
Det vil sige, at der ikke længere skal indberettes målerstand af forbrugeren selv,
men vandværket vil selv fjernaflæse alle vandmålere til årsaflæsningen 31-12.
Der kan dog med fordel samtidigt aflæses af forbrugeren selv, så der kan sammenlignes med målerstand på årsopgørelsen.

Bemærk venligst, at der dog stadig selv skal aflæses og indberettes til vandværket
ved flytninger, udlejninger og lign.