Fjernaflæsning af vandmåler

Glamsbjerg Vandværk har i april 2024 afsluttet udskiftning af vandmålere hos alle forbrugere.
Nu er der opsat målere fra fabrikanten Brunata, disse fjernaflæses
Det vil sige, at der ikke skal indberettes målerstand af forbrugeren selv,
men vandværket vil selv fjernaflæse alle vandmålere til årsaflæsningen 31-12.
Der kan dog med fordel samtidigt aflæses af forbrugeren selv, så der kan sammenlignes med målerstand på årsopgørelsen.

Bemærk venligst, at der dog stadig selv skal aflæses og indberettes til vandværket
ved flytninger, udlejninger og lign.