Chloridazon

Glamsbjerg Vandværk  har fået testet for indhold af despehyl-chloridazon og prøven var negativ - dette vil sige, at Glamsbjerg  Vandværk udpumper rent drikkevand.

 

Vandets hårdhed

Hårdhedsgraden for vand fra Glamsbjerg Vandværk er 13 °dH: Temmelig hårdt. Hårdhed er et udtryk for indholdet af calcium og magnesium i vand. Hårdheden har betydning for sæbeforbruget ved vask således, at der kræves mere sæbe ved vask i hårdt vand end blødt vand.


Vandkvalitet - Forklaring 

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.
 
Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år. 
 
Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år. 
 
Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring.
 
Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser.
 
Link til analyser på hjemmesiden:

Link til vandanalyser klik HER


Sådan læses en vandanalyse - vejledning fra FVD 

  

Dato  Sted Type Prøve
10-01-2019 Ledningsnet  Begrænset kontrol PDF
21-11-2018  Vandværket Kontrol org. mikroforureninger PDF 
11-10-2018  Vandværket Udvidet kontrol  PDF
11-10-2018  Ledningsnet  Begrænset kontrol  PDF
06-07-2018 Ledningsnet Begrænset kontrol  PDF
13-04-2018 Vandværket Normal kontrol PDF
13-04-2018 Ledningsnet Begrænset kontrol PDF
10-01-2018 Ledningsnet Begrænset kontrol PDF
26-10-2017 Boring Boringskontrol PDF
26-10-2017 Ledningsnet Begrænset kontrol PDF
16-10-2017 Vandværket Udvidet kontrol PDF
25-09-2017 Boring Boringskontrol chloridazon PDF
25-09-2017 Boring Boringskontrol chloridazon PDF
25-09-2017 Boring Boringskontrol chloridazon PDF
25-09-2017 Boring Boringskontrol chloridazon PDF
31-08-2017 Fredensvej 24 Begrænset kontrol PDF
31-03-2017  Kastanievej 4 Begrænset kontrol PDF
31-03-2017 Vandværket Normal kontrol  PDF
31-03-2017  Vandværket Normal kontrol PDF 
05-01-2017  Fredensvej 1 Begrænset kontrol PDF
07-11-2016 Vandværket Udvidet kontrol PDF
07-11-2016    Boring  Boringskontrol PDF
19-10-2016 Kastanievej 4 Begrænset kontrol PDF
28-07-2016  Søndergade 3 Begrænset kontrol PDF
23-03-2016 Fredensvej 38 Begrænset kontrol PDF
23-03-2016  Vandværket Normal kontrol PDF
06-01-2016  Fredensvej 38 Begrænset kontrol PDF
23-10-2015  Boring  Boringskontrol PDF
23-10-2015  Boring  Boringskontrol PDF
23-10-2015  Vandværket Udvidet kontrol PDF
23-10-2015  Fredensvej 38 Begrænset kontrol PDF
07-04-2015 Vandværket Normal kontrol PDF
07-04-2015  Fredensvej 38 Begrænset kontrol PDF
29-01-2015  Fredensvej 38 Begrænset kontrol PDF