Når en ejendom fraflyttes enten ved salg, udlejning, døsbo ell. lign. skal I selv sørge for aflæsning af vandmåler og indsende tællerstanden til vandværket på e-mail. Der bedes desuden ske oplysning om nedenstående også:

Fraflytter: Navn, ny adresse, tlf.nr samt e-mail-adresse, hvis opgørelsen ønskes tilsendt på denne.
Indflytter: Navn, antal beboere på adressen, tlf.nr samt e-mail, hvis første aconto ønskes tilsendt på denne.

Evt. ejer af ejendommen: Navn, adresse, tlf.nr samt e-mail, hvis der kan ske kontakt omkring boligen på denne.

Tællerstand samt dato for overtagelsen.

Der vil indenfor ca. en arbejdsuge ske udfærdigelse af en flytteopgørelse til tidligere ejer/lejer samt fremsendelse af ny aconto til indflyttere.

NB: Vedrørende udlejning af ejendom, så skal opmærksomheden henledes på at ifølge gældende lovgivning hæfter ejer altid, såfremt lejer vælger ikke at betale sin regning. Ved gentagne problemer med at inddrive restance hos lejer, kan vandværket til enhver tid ret til at kræve afregning udelukkende sker med ejer.